Edruskapsnemnd, tidl. kommunalt utvalg som arbeidet for å bedre edruelighetsforholdene innen kommunen. Oppgavene ble 1988 overført til helse- og sosialstyret.