Edelmetalloven er en norsk lov som gir regler for tilvirkning, markedsføring og salg av varer av edelt metall. Lovens viktigste formål er å sikre at partene i handelen med edle metaller kan ha tillit til at varene de handler med har det riktige innholdet av rent gull, sølv og platina. Edelmetalloven setter blant annet krav til hvordan gull-, sølv- og platinavarer skal merkes for å vise graden av renhet i metallet og hvilken produsent eller importør som har ansvar for at varen er i samsvar med merkingen. Dermed bidrar lovens regler til å sørge for trygg omsetning av varer av edle metaller. Loven skal også bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og den skal ivareta beskyttelsesverdige interesser, så som hensynet til forbrukerne og hensynet til like konkurranseforhold mellom aktørene i bransjen.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om varer av edelt metall mv.
Kortnavn
edelmetalloven
Trådt i kraft
01.01.2011
Lovdata-ID
NL/lov/2010-09-03-52

Lovens innhold

Sentrale regler

Loven gjelder tilvirkning, markedsføring og omsetning av varer av edelt metall og varer som er sammensatt av edelt metall og annet materiale. Edelmetalloven setter blant annet krav til hvordan gull-, sølv- og platinavarer skal merkes. Varer som markedsføres eller omsettes som varer av edelt metall, skal ha finhetsstempel som angir varens finhet ved antall vektenheter rent gull, sølv eller platina som finnes i tusen vektenheter legering. I forskriften om varer av edelt metall er det angitt bestemte standarder for finhet, finhetsstandarder. Så langt det er praktisk mulig, skal varene også merkes med ansvarsmerke, som viser hvilken produsent eller importør som er ansvarlig for at varen holder den graden av finhet som er angitt i finhetsstemplet.

Administrasjon og håndheving

Det er Patentstyret som fører register over ansvarsmerker og Justervesenet som holder kontroll med at finhetsmerket angir korrekt informasjon. Justervesenet kan på anmodning utføre finhetskontroll og stempling. Justervesenet kan også utføre kontroll og tilsyn.

Dersom varer ikke fyller lovens krav, kan Justervesenet fatte vedtak om retting innen en fastsatt frist, forbud mot omsetning av varen og tilbaketrekking av varer fra markedet. Det kan ilegges tvangsmulkt dersom pålegg ikke oppfylles. Ved overtredelse av lovens regler kan Justervesenet ilegge overtredelsesgebyr.

Internasjonale forhold

Etter Hallmarking-konvensjonen fra 1972 som Norge er tilsluttet, har medlemslandene plikt til å godta at varer som er merket med konvensjonsmerket (CCM-merket) blir importert og solgt uten ytterligere kontroll eller stempling. Konvensjonen pålegger ikke merking. Konvensjonen spiller liten selvstendig rolle ved siden av EØS-avtalen som sikrer fri flyt av varer innenfor EØS. For å oppfylle EØS-avtalens krav om fri flyt av varer, gjelder ikke det norske kravet om finhetsstempel og ansvarsmerke for varer som importeres fra et annet EØS-land så lenge varen er merket i henhold til kravene i eksportlandet og lovlig omsettes som vare av edelt metall der.

Historikk

Edelmetalloven avløste Lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. av 6. juni 1891.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg