Eddy-strøm, elektrisk strøm som induseres i et ledende materiale når det blir ført gjennom et inhomogent magnetfelt eller et magnetfelt som varierer med tiden. Dette kan føre til uønsket svekking av magnetfeltet og oppvarming av elektrisk utstyr, f.eks. transformatorer. Man kan til en viss grad hindre dannelsen av eddy-strøm ved å bygge lederen som et laminat bestående av mange tynne lag ledende materiale med isolerende lag mellom lagene.