Edderkoppjeger, årevingeart i familien veiveps, Pompilidae. Svart med forreste 2/3 av bakkroppen rød, vinger brunaktige, lengde 7 til 13 mm. Som andre veiveps overfaller og lammer den store ulveedderkopper, gjerne hunner med eggsekker, og drar dem til en utgravd hule i jorden der den legger egg. Larvene utvikles i den levende, men paralyserte edderkoppen. Edderkoppjegeren overvintrer som voksen og kan sees alt tidlig om våren.