Economiser, innretning til forvarming av dampkjelers matevann. Til forvarmingen utnyttes en del av røykgassvarmen fra dampkjelen. Dermed forbedres kjeleanleggets virkningsgrad.