Eburoner, keltisktalende stamme i Øst-Belgia, som på grunn av hardnakket motstand ble nesten utryddet av Caesar.