Eau, vann; brukt om flytende preparater av varierende sammensetning, beregnet til kosmetisk, medisinsk eller teknisk bruk.