eRapp, navnet på rapporteringssystemet energibransjen benytter ved økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemet brukes av kraftprodusenter, nettselskaper og omsetningskonsesjonærer. Selve innrapporteringen skjer gjennom Altinn.