Etter markedsføringslovens § 2b er det ikke tillatt å sende e-postreklame til forbrukere uten at disse har samtykket. Det er tillatt å sende slik reklame til egne kunder. Bestemmelsen bygger på et EF-direktiv (2002/58/EF), slik at tilsvarende regler gjelder i hele EU/EØS. Dette rammer imidlertid ikke e-postreklame som sendes fra land utenfor dette området.