E-, i sammensatte ord fra latin, den latinske preposisjon ex, ut av, som foran konsonanter undertiden har formen e, f.eks. i emigrere, erupsjon.