Dyttemateriale, materiale som fylles i dyttefuger. I eldre tid brukte man mose, senere dyttestry, og dytten skulle først og fremst verne mot trekk. Nå brukes særlig mineralull, som fungerer varmeisolerende. Den blir gjerne supplert med spesiell lufttetting i form av fugemasse eller pappremser. Plastskum (polyuretanskum) som skummes inn i fugen regnes også som et dyttemateriale, det gir både varmeisolasjon og lufttetting.