Dystektisk blanding, blanding av to kjemiske forbindelser som gir et høyere smeltepunkt enn for noe annet blandingsforhold mellom forbindelsene. Se for øvrig eutektisk blanding.