Dysfemi, bruk av ord i nedsettende betydning; bakvaskelse; dårlig rykte.