Dyrepark, område der det holdes visse viltarter for jaktens og jaktskjøtselens skyld, eller for zoologiske formål. Siden middelalderen har fyrster og adel brukt dyreparker som jaktrevir. Også i Norden var de hyppige; på Elingård i Østfold ble det f.eks. holdt villsvin. Mange navn minner om gamle dyreparker i Norden. Dyrehaven eller Jægersborg dyrehave på Sjælland 10 km nord for København sentrum fikk sitt navn i 1670, da Christian 5 anla en dyrepark her. Navnet Djurgården i Stockholm skriver seg fra et jaktområde Johan 3 opprettet i 1579.