Dyphavsåborfamilien, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker, oftest 10–20 cm lange. Karakteristisk er to korte, vel atskilte ryggfinner; den første har 6–8 piggstråler og den andre én piggstråle og 8–14 bløtstråler. Også gattfinnen har et par piggstråler. Øynene er store og kroppen er dekket av store skjell. Utbredt i alle tropiske og tempererte havområder. Holder til både på dypt vann og i kyst- og gruntvannsområder, noen også i brakk- og ferskvann. Mange arter har yngelpleie, bl.a. er en del munnrugere. Omfatter ca. 210 arter, hvorav én art, dyphavsåbor, er påvist tilfeldig i norske farvann.