Dypgående, uttrykk som angir hvor dypt et skip stikker i vannet. Dypgående akter er gjerne størst, oftest av hensyn til styringen. På stevnene for og akter er malt merker (fotmerker) som viser skipets dypgående i meter eller fot.