Dynamisk tid, en familie tidsskalaer innført i 1984 for å erstatte efemeridetid som uavhengig variabel i dynamiske teorier og i efemerider. Disse tidsskalaene er, likesom efemeridetid, uavhengige av jordrotasjonen. Terrestrisk dynamisk tid er ikke avhengig av noen teori, den blir benyttet til beregning av apparente geosentriske efemerider. For praktiske formål er: terrestrisk dynamisk tid minus internasjonal atomtid (= efemeridetid minus internasjonal atomtid). Ved innføringen i 1984 lik 32,184 sekunder.