Dynamisk psykologi, psykologiske teorier som legger vesentlig vekt på drivkreftene bak atferden (emosjoner, drifter, motiver og behov), deres konflikter og ytringsformer. Et eksempel er psykoanalyse.