Dyd av nødvendighet, av latin: Facis de necessitate virtutem, uttrykk etter kirkefaderen Hieronymus i Epistolae 54,6 og i Adversus Rufum 3,2.