Dvergsyreslekta, planteslekt i slireknefamilien. Det finnes 7 arter i Arktis, Himalaya og tempererte strøk i Sørøst-Asia, 1 i Sør-Amerika. I Norge finnes én art, dvergsyre.