Dvergskarv, fugleart i skarvefamilien. Den minste av skarvene i Europa. Har tilhold i ferskvannsområder i Europas østlige deler og forekommer dessuten østover i Asia. Ikke påtruffet i Norge.