Dvergsignal, signal som regulerer lokale togbevegelser på jernbanestasjoner. Signalbildet består av hvite lys som vises i tre stillinger; vannrett betyr stopp, skråstilt betyr kjør sakte, og loddrett betyr klar bane. Signalet står som regel på en lav stolpe, derav navnet. Navnet er sannsynligvis av engelsk eller amerikansk opprinnelse, begrepet "dwarf signal" var i alle fall i bruk på 1920-tallet.