Dvergrublom, 5 cm høy flerårig urt i korsblomstfamilien. Gule blomster, snau stengel og blad. Snøleier og fuktig grus på kalkrik grunn i fjellet fra Nordland til Troms.