Dvergmalle, benfiskart i dvergmallefamilien, utbredt i Nord-Amerika. Utsatt som sportsfisk mange steder i Europa i 1850-årene; i Norge i 1890 (Drengsrudvannet i Asker). Dvergmallen finnes nå i store deler av Askervassdraget, og er spredt videre av mennesker til flere småvann i Oslo-området. Den har en trinn, mørkfarget kropp uten skjell og med 4 par lange skjeggtråder omkring munnen. Gyter om sommeren på grunt vann i et reir paret bygger under en trerot, en stein o.a. Egg og yngel voktes av hannen.