Dverghanner, hanner som er mye mindre enn hunnene innen samme art. Finnes innen mange dyregrupper, f.eks. blant rundormer, hjuldyr, insekter, edderkopper, krepsdyr og blekkspruter. I mange tilfeller kan dverghanner være så sterkt redusert at de ikke inneholder stort annet enn forplantningsorganer. Hos echiuriden Bonellia viridisblir hunnen opptil én meter lang, hannen bare et par millimeter og lever som snylter i hunnens kropp. Kommer larven av en slik orm i kontakt med en hunn, utvikler den seg til hann, ellers blir den en hunn. Dverghanner forekommer også hos en dyphavsulke, hvor ofte flere hanner kan sitte fast på hunnens kropp. Når dverghanner opptrer hos hermafrodittiske arter, kalles de reservehanner.