Dvergfolk, tidligere brukt fellesbetegnelse for en rekke folkegrupper med lav gjennomsnittlig kroppshøyde. Begrepet er ikke lenger i bruk.