Durrie, durre, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: skar, dal mellom fjell.