Durbar var i India navn på en domstol eller regjering i de enkelte stater, men ble særlig brukt om de indiske fyrsters og de britiske myndigheters praktfulle offisielle seremonier, f.eks. ved Georg 5s og dronning Marys besøk i India 1911.