Duplolampe, lampe med to glødetråder, anvendes i lyskastere på biler. Den forreste glødetråden gir nærlys, mens den bakerste gir det langtrekkende lyset, fjernlyset. Når lampen er riktig innsatt i lyskasteren, befinner den forreste glødetråden seg foran reflektorens brennpunkt. Under denne glødetråden er det anbrakt en metallskjerm, som oppfanger alle nedover- og foroverrettede lysstråler, mens de lysstråler som kastes opp mot reflektorens øvre halvdel, blir reflektert skrått nedover mot veien. Den bakerste glødetråden befinner seg i reflektorens brennpunkt, og lyset fra den blir kastet omtrent parallelt rett fremover. For at man skal oppnå et godt resultat må lampens brennpunkt-innstilling være nøyaktig, og reflektorens form må være en paraboloide. Duplolampen ble først fremstilt av Philipskonsernet i Nederland.