Dump, søkk i terreng; forreste del av bunn (foran setet) i slede eller vogn.