Duke, (sjøuttrykk), fange inn et seil og legge duken pent på rå eller bom.