Disk og duk, formelaktig uttrykk fra eldre tysk rettsspråk, brukt særlig om skilsmisse – «skilles fra disk og duk». Disk er de trebrikker man brukte som tallerkener, og som symbol på at fellesskapet var slutt, ble etter tysk skikk «duken» skåret over. Jfr. det tyske uttrykket das Tischtuch ist zwischen ihnen zerschnitten, dvs. det er slutt på vennskapet.