I gammelt norsk lovspråk det sted hvor man bodde eller hadde sitt hushold. På dette sted hadde man sitt verneting, jfr. reglene i Christian 5s Norske Lov 1–2–4 og 23 (opphevet).