Duftranke, slyngplante i gravmyrtfamilien. Har tykke ovale blad og hvite, sterkt duftende blomster i klaser i bladhjørnene. Stammer fra Madagaskar, en vanlig stueplante.