Duenna, betegnet tidligere en eldre kvinne i fornemme familier i Spania, hvis oppgave var å passe på og ledsage unge piker som anstandsdame. I spansk litteratur (f.eks. Don Quijote) er dueña fremstilt som en sladderaktig koblerske, som lett lar seg bestikke.