Avtalt kamp mellom to personer, duellantene, med like våpen og for øvrig etter bestemte regler. Duellens grunn er som regel en personlig krenkelse, særlig ærekrenkelse enten mot utfordreren selv eller mot noen hvis ære han mener å ha plikt til å verge. Motstanderne velger gjerne hver sine sekundanter, som under kampen har å påse at duellen foregår etter de fastsatte regler.

Duellvesenet har i enkelte land i visse perioder antatt store dimensjoner, f.eks. i Frankrike på 1600- og 1700-tallet. Tordenskiold ble drept i duell på tysk grunn i 1720. I Russland ble to av landets største diktere drept i duell, Pusjkin 1837 og Lermontov 1841. I våre dager forekommer duell undertiden i enkelte romanske land, men det er som regel mer teater enn alvorlig ment duell.

I den eldste germanske prosess var tvekampen (norrønt holmganga)et bevismiddel anerkjent av loven både i sivile saker og straffesaker (jfr. Gulatingsloven, Mannhelgebolk, kap. 67: stefna mann á holm). Christian 5s Norske Lov av 1687 har i 6. bok, kap. 8, inngående bestemmelser om straff for «Udfordringer og Dueller», og i våre dager er duell praktisk talt overalt erklært straffbar. Dog er det i mange lands straffelover særskilte, mildere bestemmelser om duell.

I Norge blir duell å bedømme etter straffelovens alminnelige regler om legemskrenkelser og drap overfor en som har samtykket i krenkelsen (se § 235). Herav følger at en alvorlig ment duell med drepende våpen eller med våpen som kan medføre grov legemsbeskadigelse, alltid er straffbar enten som forsøkt eller fullbyrdet grov legemsbeskadigelse (§ 231, jfr. § 232) eller drap (§ 233); dog kan straffen nedsettes under det ellers bestemte lavmål og til en mildere straffart.

Etter den militære straffelov § 74 straffes en krigsmann som utfordrer en annen krigsmann til tvekamp, eller som mottar utfordringen, eller som deltar i eller medvirker ved tvekamp, med arrest, tjenestens tap eller hefte inntil 1 år. Har tvekampen medført legemsbeskadigelse eller døden, inntrer dessuten straffbarhet etter de foran anførte bestemmelser i den alminnelige straffelov. Denne inneholder ingen særskilt straffebestemmelse om utfordring til duell, og en slik handling antas i borgerlige forhold å måtte bedømmes som en «forberedende handling» som etter norsk rett i alminnelighet er straff-fri.

Amerikansk duell går ut på at to personer avtaler at en av dem selv skal ta livet av seg innen en bestemt tid, og de avgjør så ved loddtrekning hvem som skal dø. Denne avtale blir etter norsk rett å bedømme som straffbar medvirkning til selvmord (strl. § 236). Se også mensur.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.