Dublé er metall som er overtrukket med et tynt lag finere metall, særlig gull.