Dubiosa, tvilsomme saker, i forretningsspråket usikre krav; konto dubioso, konto for usikre krav.