Drosometer, instrument til måling av duggdannelse på en gitt flate.