Dropptårn, anordning for å oppnå vektløshet i korte perioder på jordoverflaten, se falltårn.