Droneslag, arbeidsbienes utdrivelse av dronene fra en bikube når svermetiden er slutt eller etter honningtrekket.