Droneceller, celler i en vokstavle i bikuben hvor det utvikles droner. De er større enn de cellene hvor arbeidsbiene utvikles.