Drivmine, ikke forankret sjømine; består av minekasse med sprengladning og tennapparat. Den er slik avbalansert at toppen så vidt er synlig på overflaten. Ifølge Haag-konvensjonen skal en drivmine ikke være aktiv lenger enn én time etter utlegging, og forankrede miner skal ha en mekanisme så de blir uskadelige hvis forankringen blir slitt av, og de kommer i drift.