Drivhusfrosk, amfibieart i tannfroskfamilien, som gjerne holder til i drivhus og lever i det sørøstlige USA. Den legger eggene i vann, enkeltvis mellom råtnende plantedeler, og hele utviklingen foregår inne i egget, slik at det klekkes til en liten, ferdig frosk.