Drill, fast innarbeidet teknikk ved gjennomføring av rutinemessig oppgave; også om selve den mekaniske innøvingen, f.eks. drill i tysk grammatikk.