Plan som går ut på å forbedre gårdsdriften for å gjennomføre en optimal produksjon med mål om maksimalt økonomisk utbytte og minimal belastning på miljøet. Utgangspunktet er en oversikt over gårdens eksisterende ressurser: bygninger, jord, traktor, redskaper og husdyr. Ut fra denne oversikten og andre planer blir det laget en produksjonsplan, en investeringsplan, en finansieringsplan og en likviditetsanalyse. Produksjonsplanen inneholder også en oversikt over hvilke driftsmidler som det er behov for og i hvilket omfang. Driftsplanlegging foregår på grunnlag av digitale data om mengder av produksjon gården, priser og tilskuddsordninger i jordbruk, skogbruk og hagebruk i nært samarbeid mellom bonde og økonomisk veileder.