Driftskostnad, kostnad som står i forbindelse med den løpende drift i en virksomhet, i motsetning til anleggskostnad og finanskostnad. Viktige driftskostnader er for eksempel råvare-, lønns- og transportkostnader.