Driftskapital, omløpskapital, den kapital som trengs for å holde en bedrift i gang, forskjellig fra anleggskapital.