Drevprøve er en bruksprøve for jakthunder for å vurdere hunden som drivende hund på jakt etter hare, rev og rådyr.

En drivende hund følger viltet, som oftest med los (gjøing). Til denne jakten regnes hjortejakt, rådyrjakt, revejakt og harejakt. Det forekommer også jakt etter gaupe med drivende hund. I andre land er det også jakt med drivende hund etter kanin og dåhjort. Uttrykket brukes også om jakt etter storvilt og klappjakt etter småvilt.

Regelverk

Drevprøve for dachshund

Formålet er å kvalitetsbedømme dachshunden som drivende hund. Det stilles bestemte krav til blant annet drevtid for de ulike premiegradene. Bedømmelsen skal skje under forhold som er så like vanlig jakt som mulig. Hunden bedømmes etter de prestasjoner den utøver under prøven.

Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Eksempelvis dersom hundens liv er i fare, eller hvis drevet slutter ved hindringer hunden ikke kan forsere. Den skal ikke settes rett på sporet, men søke på den andre siden av hindringen. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til premiering.

Egenskaper som skal bedømmes er søket, arbeid på fot/evne til å reise vilt, drevsikkerhet, drevmåte og fart, arbeid på tap, mål/hørbarhet, losføring/nyansering, samarbeid, lydighet, jaktlyst. Søket skal være målbevisst og energisk. Metode og passe vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal være i god kontakt med fører. Arbeid på fot skal være effektivt, metodisk og utholdende. Den skal selv finne og reise vilt for premiering. Hunden skal drive utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Terrengets beskaffenhet skal tas med i vurderingen.

Hunden skal drive (jage) med passe fart, være spornøye og ha få overløpstap. Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap. Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Dobbeltmål er en ekstra fortjeneste. Dommer skal, veiledet av halsingen, kunne følge drevets gang. Losen skal være rolig og med normal tetthet og nyansert etter avstanden til drevdyret. Støting på fot eller tap skal lett skjelnes fra losen. Under søket skal hunden ha jevnlig god kontakt med fører. Ved avsluttet drev eller hvis den legger av tapet, skal den selv oppsøke fører. Normalt skal hunden la seg innkalle når den har kontakt med fører. Kan den innkalles på drev eller tap utenfor synsvidde, er dette utmerket. Hunden skal arbeide med lyst og energi under hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet førstepremie-drev. Normalt skal den ikke ha vesentlige skader på poter og underside. At hunden stadig avbryter sitt arbeid og kommer tilbake til hundefører uten selv å ville ut i arbeid igjen eller vegrer seg for å søke etter nytt slipp, utelukker fra førstepremie. At hunden ikke vil jage eller vegrer å ta opp ferske slag av ønsket drevdyr, er graverende feil.

Ved bedømmelse av hundens egenskaper og ferdigheter skal dommer ta hensyn til omstendigheter som kan påvirke prestasjonen.

Drevprøve for bassets

Drevprøven for basset-hunder avholdes i terreng med normal vilttetthet. Det noteres drevtider på hare, kanin, rev, rådyr, og hjort. Bedømmelsen skal skje under forhold som er så lik vanlig jakt som mulig. Hunden bedømmes etter de prestasjoner den utøver under prøven. Det noteres ikke drevtider på over 60 minutter på rådyr, hjort og rev, samt 45 minutter på hare og kanin, noteres ikke.

Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Den kan gis der hundens liv er i fare, eller pågående drev slutter ved brede eller dype grøfter, høye murer, tette gjerder eller andre hindringer det ikke er rimelig at hunden kan forsere. Den skal ikke settes rett på sporet, men søke på andre siden. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til premiering. Ønsker som framføres under prøven skal, om mulig, tilgodeses.

Om hundeeier ønsker å prøve hunden på en spesiell dyreart, må vedkommende likevel godta påfølgende drevdyr dersom hunden er koplet på drev med annet dyr to ganger tidligere. Hvis ikke, avsluttes prøven, og hunden er ferdig bedømt. Drevtid på, av føreren ikke godkjent drevdyr, skal noteres i kritikken. Har hunden drevtid og egenskapspoeng til premie, skal ikke fører kunne underkjenne dette. Men har hunden samme eller høyere premie på annen dyreart, skal førerens ønsker tilgodeses.

Søket skal være målbevisst og energisk. Metode og passe vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal være i god kontakt med fører. Hunden skal arbeide effektivt, metodisk og utholdende på fot. Den skal selv ha funnet og reist vilt for å kunne premieres.

Hunden skal drive (jage) utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Drev på hare bedømmes mildere. Hunden skal drive med passe fart. Den skal være spornøye og ha få overløpstap. Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap.

Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Dobbeltmål er en ekstra fortjeneste.

Dommer skal, veiledet av halsingen, kunne følge drevets gang. Losen skal være rolig og med normal tetthet og nyansert etter avstanden til drevdyret. Støting på fot eller tap skal lett skjelnes fra losen. Under søket skal hunden ha jevnlig kontakt med fører. Ved avsluttet drev eller hvis den legger av tapet, skal den selv oppsøke fører. Normalt skal hunden la seg innkalle når den har kontakt med fører. Kan den innkalles på drev eller tap utenfor synsvidde, er dette utmerket. Hunden skal arbeide med lyst og energi under hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet førstepremie-drev.

Drevprøve for alpinsk dachsbracke

Drevprøve for alpinsk dachsbracke avholdes i terreng med normal bestand av hare og rev. Det skal ikke benyttes terreng der hunden er vant til å jage. Samme drevdyr får ikke med hensikt utnyttes mer enn en gang samme prøvedag. Terrenget får ikke utnyttes mer enn to dager i strekk. Hunden skal prøves i minimum én time, prøven avbrytes under alle omstendigheter etter fire timer, senest kl. 17.00.

Ved bevegelige prøver skal prøven avholdes i terreng dommeren bestemmer.

Søket skal være målbevisst og energisk. Metode og vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal være i god kontakt med fører. Det vil si at hunden under den totale drevtid skal være innom fører flere ganger. Hunden skal arbeide effektivt, metodisk og utholdende på fot. Den skal selv ha funnet og reist vilt for å kunne premieres.

Hunden skal drive (jage) utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Hakkete drev, dårlig kontakt og stadige tap kan utelukke fra førstepremie. Drev på hare bedømmes mildere. Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap. Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Under søket skal hunden ha jevnlig kontakt med fører. Ved avsluttet drev eller hvis den legger av tapet, skal den selv oppsøke fører.

Hunden skal arbeide med lyst og energi under hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet førstepremie-drev. Normalt skal den ikke ha vesentlige skader på poter og underside.

Det avfyres ett knallskudd som skuddtest med 9 millimeter startrevolver eller annet våpen med adapter for slik ammunisjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg