Dressør er en person som dresserer dyr. Se dressur